Blauwalg in zandput aan de noordzijde van de A1
Vandaag (24-07-2018) kregen wij bericht dat er blauwalg is geconstateerd in de Zandput aan de noordzijde van de A1.Beter bekend als Zandput bij parkeerplaats De Haar aan de A1.
Er zijn waarschuwingsborden geplaatst.
Via deze willen wij u vragen in deze periode alert te zijn met vissen.
Met name in stil staand water raden wij u aan momenteel niet te gaan vissen.


Parkeergelegenheid Bestevaer afgesloten
Voor het vissen aan de Eem Bestevaer kon u via Augustjansenweg (Baarn) naar een klein grasveld rijden waar u de auto kon parkeren.
Klik hier voor meer details betreft locatie.
Echter sinds maart 2018 heeft de gemeente het grasveldje afgesloten voor auto's.
Eind mei 2018 is bestuur van HSV De Snoekbaars Baarn-Soest in gesprek gegaan met gemeente met verzoek blokkade op te heffen.
Gemeente heeft toegezegd de situatie nader te bekijken en zal half juni 2018 laten weten in hoeverre ze hierin mee kunnen gaan betreft opheffen blokkade.
Wordt vervolgd.

Update Parkeergelegenheid Bestevaer 14-6-2018
Goed nieuws.
Gemeente Baarn heeft vandaag (donderdag 14 juni) een boomstam weggehaald zodat we met auto’s kunnen parkeren op het grote  grasveld bij Bestevaer.

Graag wel het volgende verzoek wat we ook met gemeente Baarn hebben afgesproken:
•Uw auto parkeren op het grote grasveld tegen de boomstammen aan.
•Fietspad bij het grasveld te alle tijde vrij houden!
•Daarnaast vragen wij u rekening te houden met omwonenden.
  Gelieve zo stil mogelijk te zijn bij eventueel verzamelen.
•Ook willen wij u vragen om tijdens het vissen rekening te houden met het fietspad
  en deze te alle tijde vrij te houden voor fietsers en wandelaars.
  Zorg er dus voor dat fietsers en wandelaars geen last van u hebben als u daar vist.
•Over een half jaar wordt er met gemeente geëvalueerd.

Mocht er iets zijn en of u ziet iets wat negatief kan uitpakken voor parkeren op het grasveld dan
horen wij het graag.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze secretaris de heer Kolders.
secretaris@hsvdesnoekbaars.netStopbord aan begin van verlengde hooiweg in Soest
Aan begin van verlengde hooiweg in Soest is een nieuw stopbord gekomen.
Verlengde hooiweg is de weg die naar de aanlegplaats gaat van fietsboot in Soest.
HSV de Snoekbaars kreeg van een oplettende visser de vraag of hij nu in overtreding is als hij zijn auto parkeert vlakbij gemaal. Naar aanleiding van deze vraag heeft bestuur van HSV de Snoekbaars contact opgenomen met gemeente Soest. Eind mei 2018 heeft gemeente Soest laten weten dat stopbord bedoeld is voor paarden en dat we niet in overtreding zijn als we doorrijden tot gemaal.
Gemeente Soest zal met politie in overleg gaan of bord iets moet worden aangepast.
Verder dan gemaal is niet toegestaan!
Verlengde hooiweg gaat verder als fietspad ( T Jaagpad) en van zelfsprekend is deze weg afgesloten voor autoverkeer.

In Memoriam Maarten Mosk
Op 27 april 2018 is ons erelid en oud voorzitter Maarten Mosk overleden.
Hij heeft heel veel jaren onze vereniging bestuurd en heeft ook jarenlang met de wedstrijdgroep meegedaan.
Ook na zijn voorzitterschap lag zijn hart nog altijd bij de club.
Op jaarvergaderingen was hij er altijd.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen sterkte met dit verlies.

Nachtvissen niet toegestaan in de wateren van HSV De snoekbaars
Graag willen wij via deze weg er nadrukkelijk op wijzen dat wij geen viswater hebben waar nachtvissen is toegestaan. Onlangs hebben wij een e-mail gehad van een bewoner aan de turfstreek in Soest die ons vraagt dit dringend onder de aandacht te brengen aan onze leden. Het verbod op nachtvissen wordt met name bij de Vijverhof in Soest overtreden
HSV De Snoekbaars Baarn-Soest heeft dus geen viswater tot zijn beschikking waar nachtvissen is toegestaan. Er wordt wel gekeken en onderzocht waar dit eventueel in de toekomst zou kunnen. Maar vanwege allerlei redenen en instanties waar de vereniging mee heeft te maken is het in de wateren van HSV De Snoekbaars Baarn-Soest voorlopig niet toegestaan.

© 2013  "HSV De Snoekbaars Baarn-Soest"