Belevenissen...Visbemonstering 2014

Een dagje mee met de ATKB

De ATKB is het bedrijf wat in opdracht van het waterschap “Vallei en Veluwe” viswateren bemonstert.
Er is dan altijd de mogelijkheid om 2 mensen van de visrechthebbenden, dus in dit geval hengelsportvereniging “De Snoekbaars”, dit afvissen mee te maken.
Kik van de Hoef en Teus Kolders waren er deze keer bij.
Wij moesten ons op 9 september om 7.45 melden bij het Raboes om in de boot te stappen.
Daarna werd het net klaargemaakt om overboord te zetten.
Dit is een kuilnet van 10 meter breed en ongeveer 1.50 meter hoog, wat aan de onderkant is verzwaard met gewichten en aan de bovenkant zitten drijvers.
Dit net wordt met 2 boten met een behoorlijke snelheid door het water getrokken over een lengte van een kilometer, zodat er ongeveer een hectare viswater wordt bevist.
Toen we daar aankwamen zagen we de boten van de ATKB de Eem invaren.
Na kennismaking zijn we aan boord gestapt en na10 min. wachten kwam ook de boot van
de Waterstaat, die ons die dag zou begeleiden in verband met de scheepvaart.
Het net lag nog maar net overboord of er was al een klein probleem.
Een groot binnenschip kwam ons tegemoet, maar met de aanwijzingen van de schipper
van de Waterstaatboot verliep de passage zonder moeilijkheden.
Plotseling werden de motoren in de vrijloopstand gezet, waarom!!!
Het net was vastgelopen, er zat iets GROOTS in.
Geen grote vis, dat was al gauw duidelijk, maar wat dan wel.
Heel voorzichtig werd het net binnen gehaald en wat bleek,
het was een boom en niet zo’n kleintje ook.
Een boom weegt in het water niet zo veel, maar boven water wordt het een ander verhaal.
Maar zo gemakkelijk ging het nog niet.
Maar gelukkig was de boot van de provincie in de buurt en daar staat een kraan op.
Uiteindelijk lag het ding van een meter of 8 aan boord en het net was wonder boven wonder niet kapot
Af en toe is het druk met de scheepvaart.
Zelfs de vis zat nog in de kuil, zodat we eerste trek konden bemonsteren.
De gevangen vis wordt in grote kuipen gedaan.
Van de kleine vis wordt een aantal bemonsterd op soort en grootte en rest wordt gewogen zodat men toch een redelijk beeld krijgt.
Van de grote vis wordt de soort en de lengte geregistreerd op lijsten die later worden verwerkt in een rapport.
Op de volgende foto wordt een vis getoond met beschadigingen die duidelijk veroorzaakt zijn door aalscholvers. Zelfs grote vissen worden aangevallen.
Het net wordt klaargemaakt voor de volgende trek.
Om een goed beeld van de visstand in de Eem te krijgen maakt men op 5 plaatsen een trek van ongeveer een kilometer.
De eerste bij de monding van de Eem, de tweede ter hoogte van de Eemnesser vaart , de derde bij de keerbocht bij Daatselaar, de vierde bij de Malebrug en de laatste bij de brug van de Bunschoterstraat.
Bij de laatste trek in het zicht van het nieuwe ziekenhuis bij de werkzaamheden aan de dijkverhoging hadden we nog een bijzondere vangst.
En er werd ook gebaggerd.
Kijk maar!!
Een roofblei van 81 centimeter.
Hij paste niet eens in de kuip.
Het was voor ons een leuke bijzondere dag om dit eens mee te maken en daarom deze reportage om eens te laten zien wat er allemaal op zo’n dag gebeurt.
Het uitwerken van het rapport doen de mensen van de ATKB in de winter als er buiten niet meer gewerkt kan worden dus dat krijgen wij later.

                                     Terug naar begin Visbemonstering 2014


En er was ook nog een kleinere.
© 2013  "HSV De Snoekbaars Baarn-Soest"